جلسه 71 - 4/7/88

هفتاد و یکمین جلسه ی هم اندیشی جوانان با موضوع بحث آزاد در فرهنگسرای دانشجو تشکیل گردید. در این جلسه به پیشنهاد آقای کمالی، و با تائید استاد واحدی و موافقت همه ی اعضا، مقر گردید تا از جلسه ی آینده، مباحث کتاب « هفت عادت مردمان موثر » مورد بحث و تبادل نظر جوانان حاضر در جلسه قرار گیرد.

این کتاب، نوشته ی « استفان کاوی » و ترجمه ی آقای محمدرضا آل یاسین است که توسط انتشارات هامون، منتشر گردیده است.

روال برگزاری جلسات بدین گونه خواهد بود که در هر جلسه ۵٠ صفحه از کتاب توسط دوستان بررسی خواهد شد که استاد واحدی نیز همچون گذشته بر روند جلسات نظارت خواهند داشت..

/ 0 نظر / 19 بازدید