توجــــــــه . . .

جلسات هم اندیشی جوانان از جلسه ی هفتاد و دوم (٧٢) و در شش ماهه ی دوم سال ٨٨ در روزهای شنبه ی هر هفته از ساعت ١۶ الی ١٨ در محل خانه ی آبی فرهنگسرای دانشجو برگزار خواهد گردید.

/ 0 نظر / 15 بازدید